San Juan, PR

Map of San Juan, PR
San Juan is a city in San Juan county, PR with a population of 409,165.

Bairoa, PR

Map of Bairoa, PR
Bairoa is a city in Caguas county, PR with a population of 2,001.