San Juan, PR

Map of San Juan, PR
San Juan is a city in San Juan county, PR with a population of 409,165.

Sabana Seca, PR

Map of Sabana Seca, PR
Sabana Seca is a city in Toa Baja county, PR with a population of 6,433.