Zamora, CA

Map of Zamora, CA
Zamora is a city in Yolo county, CA with a population of 65.

Capay, CA

Map of Capay, CA
Capay is a city in Yolo county, CA with a population of 916.