0 Photos
Homes for Sale
 1. 421 N Chautauqua St, Sedan, KS Home For Sale
  421 N Chautauqua St, Sedan, KS 67361

   For Sale: $127,400

  • Beds: 3
  • Sqft: 2554
  • Baths: 2.0
  • Lot: 11011
 2. 421 N Douglas St, Sedan, KS Home For Sale
  421 N Douglas St, Sedan, KS 67361

   For Sale: $143,500

  • Beds: 3
  • Sqft: 3200
  • Baths: 2.0
  • Lot: 19602
 3. 101 Oak St, Sedan, KS Home For Sale
  101 Oak St, Sedan, KS 67361

   For Sale: $59,500

  • Beds: 2
  • Sqft: 1000
  • Baths: 2.0
  • Lot: 14810